Byggesaksveiledningen Nesodden kommune

Bookingsystem for ringeavtaler og møter
Bookingsystem for ringeavtaler og møter
Velkommen til byggesaksveiledningen. Til oss kan du stille spørsmål du har om eiendommer og byggesaker.
Du er nå inne i vårt bookingsystem for avtale med byggesaksveiledningens saksbehandler. Du kan bestille en kort eller lang ringeavtale 15/30 min eller en forhåndskonferanse som varer en 60 min. Ved en forhåndskonferanse får du et referat. Forhåndskonferansen koster ikke noe.
For å kunne legge inn en bestilling må du ha gårds- og bruksnummer for eiendommen dine spørsmål gjelder. For at du skal få så god hjelp som mulig er det viktig at du gir oss informasjon om hva du lurer på i notatfeltet, og sender vedlegg i form av tegninger og redegjørelser til kommunens postmottak.

Om du ønsker en forhåndskonferanse husk å også fylle ut og send inn en anmodning om forhåndskonferanse til post@nesodden.kommune.no i tillegg til de vedlegg du måtte ønske. Det er gjennom anmodningen en sak om forhåndskonferanse opprettes. Anmodningen finner du på kommunens hjemmeside under informasjonen om Byggesaksveiledningen.
Forhåndskonferansen gjennomføres enten som fysisk møte på Tangenten. Du møter opp ved sittegruppen innenfor inngangen og blir hentet der. Alternativt kan det gjennomføres som et møte på Teams. I tilfelle sender Byggesaksveiledningen ut en lenke samme uke. Presiser gjerne i bestillingen hva som ønskes.
Ved ringeavtaler ringer vi opp deg.
Velkommen til Byggesaksveiledningen!

Velg tjeneste

Trinn 1

Ringeavtale med byggesak

 
0

Telefonsamtale med saksbehandler for byggesaksveiledningen. Vi ringer opp deg på telefonnumret du oppgir. Her kan du stille spørsmål om det du lurer på vedrørende en eiendom eller en byggesak. Hvis du gir oss god informasjon om saken nedenfor vil vi kunne hjelpe deg bedre.

Lengre ringeavtale med saksbehandler

 
0

Under samtalen kan du stille spørsmål om eiendommer og byggesaker. For at du skal få så god hjelp som mulig oppfordrer vi deg til å gi en god beskrivelse av dine spørsmål nedenfor. Vi vil også kunne hjelpe deg med pågående byggesaker så har du arkivsaksnummeret er det fint om også skriver det. Du blir ringt opp. Vi ser frem til å snakke med deg!

Forhåndskonferanse i følge plan- og bygningsloven § 21-1

 
0

1 time. Vi ønsker at du fyller i "Anmodning om forhåndskonferanse", skriver under den og sender den til post@nesodden.kommune.no. Du finner du på Nesodden kommune sin hjemmeside, der du var før du gikk inn i bestillingssystemet. Anmodningen og vedlegg i form av redegjørelser og tegninger av tiltaket og inntegning på kart gir en mer effektiv utnyttelse av timen. Saksbehandler kan da forberede seg. Vil du kommunisere med byggesaksveiledningens epost, se nedenfor. Referat skrives for dette møtet. Grunnet smittesituasjonen vil møtet for tiden gjennomføres på Skype eller skriftlig - vi tar kontakt og finner en løsning.

Velg tidspunkt

Trinn

Legg inn kontaktopplysninger

Trinn

Bekreft avtale

Trinn

Nettbooking systemet er levert av